Alle historiene

Hils på Mehran (8)

Aleppo i Syria Nygård i Sverige

Hils på Mehran (8)

Aleppo i Syria Nygård i Sverige

6 kroner dagen…

– Det viktigste jeg har er iPaden min. På den har jeg spill og telefonnumrene til venner som jeg gamer med. Jeg kan nemlig ikke snakke så mye svensk ennå. Men når vi gamer slipper vi å snakke. Da kan vi bare være sammen og si ingenting. Bare trykke. Da forstår vi hverandre.

– Slik får jeg venner. De fleste bor her i Ekshärad, men noen bor lenger borte.

– Jeg så noen som hadde iPad og sa til mamma og pappa «kan jeg få en sånn?». De sa at vi ikke hadde penger til det. Da ble jeg lei meg. Men så begynte jeg å spare. Jeg får seks kroner i lommepenger hver dag.

– Etter 50 dager hadde jeg 300 kroner. Da sa pappa «da kan vi spleise». Så kjøpte vi den sammen, og nå er den min.